Ông Tập lo ngại thiếu lương thực giữa lúc giới truyền thông tung hô ‘mùa màng bội thu suốt 18 năm’