Ông trùm bán dẫn Đài Loan đóng góp 100 triệu USD để củng cố quốc phòng