Ông Trump cho rằng ông sẽ ‘sớm’ bị buộc tội trong vụ ngày 06/01

‘Tại sao hai năm rưỡi trước họ không đệ trình những cáo buộc vô lý này?’