Ông Trump đáp lại tuyên bố của quan chức ẩn danh cho rằng khinh khí cầu do thám Trung Quốc đã bay qua Mỹ trong nhiệm kỳ của ông