Ông Trump: Nhân chứng quan trọng ‘đã nói sự thật’ và để lại ấn tượng ‘tuyệt vời’ trước đại bồi thẩm đoàn Manhattan