Ông Trump nói Twitter giờ đã thuộc về ‘người ôn hòa đúng mực’ nhưng không hứa quay lại