Thêm 47 bị cáo mới của chính phủ TT Biden trong vụ kiện Chính phủ kết hợp với Big Tech kiểm duyệt