Ông Tucker Carlson phá vỡ im lặng bằng thông điệp video đầu tiên