PHÂN TÍCH: Sự rời đi của ông Tucker Carlson gây chấn động ngành tin tức truyền hình cáp

Một chuyên gia truyền thông nói rằng việc ông Carlson rời đi sẽ có một ‘tác động rất lớn’ đến Fox News