Oregon: McDonald’s tuyển dụng trẻ em 14 tuổi do ‘vấn đề về nhân sự’