Việc làm tăng vọt lên mức kỷ lục khi các công ty chật vật để thuê nhân công