Pennsylvania đã gửi 249,000 lá phiếu cho các cử tri chưa được xác nhận trong cuộc bầu cử năm 2022