Ở Pennsylvania, Sở Ngoại giao đã cho phép ít nhất 249,000 cử tri chưa được xác thực nhận được các lá phiếu gửi qua thư cho cuộc tổng tuyển cử năm 2022, do một quy trình kỳ lạ nhằm xác thực danh tính của những người yêu cầu các lá phiếu gửi qua thư, nơi người dân bỏ phiếu trước rồi sau đó mới xác thực danh tính.

Sở Ngoại giao gần đây cũng đã thay đổi chỉ thị cho các hội đồng bầu cử quận, tạo ra sự nhầm lẫn về thủ tục và thu hút sự phản đối từ 15 thành viên Hạ viện Pennsylvania dưới dạng một bức thư (pdf) yêu cầu sở này ngay lập tức sửa hướng dẫn của mình và nói với các quận rằng họ có thể không được kiểm đếm phiếu bầu của những cử tri chưa được xác thực cho đến khi nhận được bằng chứng về ID.

Có hai điều cần biết về ghi danh cử tri. Đầu tiên, tiểu bang này phải tuân theo Đạo luật Giúp Người Mỹ Bỏ phiếu (HAVA) năm 2002 của Liên bang, một đạo luật yêu cầu bất kỳ ai ghi danh bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang phải cung cấp giấy tờ tùy thân dưới dạng số bằng lái xe hoặc bốn chữ số cuối trong số An sinh Xã hội của họ. Và thứ hai, HAVA yêu cầu các tiểu bang chứng minh tính xác thực của thông tin do người nộp đơn cung cấp bằng cách khớp thông tin ID của họ với cơ sở dữ liệu xe cơ giới của tiểu bang hoặc hệ thống xác nhận số An sinh Xã hội của liên bang.

Nhưng ở Pennsylvania, tiểu bang đã chuyển giao công việc xác thực ID cho các quận. Dưới đây là trình tự của quy trình xác thực ID ở Pennsylvania cho các lá phiếu gửi qua thư:

  • Một cử tri đã ghi danh yêu cầu một lá phiếu gửi qua thư. Đơn ghi danh này yêu cầu số bằng lái xe hoặc bốn chữ số cuối của số An sinh Xã hội của cử tri đó.
  • Thông tin nhận dạng của cử tri được xác thực bằng cách so sánh các con số trên đơn yêu cầu phiếu bầu với hồ sơ tại Sở Giao thông Vận tải Pennsylvania hoặc Sở An sinh Xã hội.
  • Nếu số ID không khớp, lá phiếu vẫn được gửi tới cử tri qua đường bưu điện, nhưng nó có ký hiệu “chưa được xác thực” (NV).
  • Cử tri chưa được xác thực danh tính bỏ phiếu.
  • Trong khi giải quyết các phiếu bầu, quận để riêng ra các phiếu bầu NV cho đến khi họ có thể liên hệ với từng cử tri chưa được xác thực danh tính và có bằng chứng về ID.

Vì vậy, thay vì tiểu bang xác thực ID cử tri trước khi gửi phiếu bầu, thì các quận phải tách phiếu NV ra và xác nhận giấy tờ tùy thân trước khi tính các lựa chọn bầu cử trên lá phiếu đó.

“Chỉ thị ghi danh cử tri mà không cần xác thực danh tính, kết hợp với việc gửi phiếu bầu qua thư mà không cần xác thực, tạo điều kiện chuyển gánh nặng xác thực từ hệ thống đối sánh tự động [của Sở Ngoại giao] sang các văn phòng bầu cử quận, nơi vốn dĩ đã khan hiếm nguồn lực,” một báo cáo do Verity Vote công bố gần đây cho biết.

Verity Vote là một nhóm công dân tình nguyện có kinh nghiệm về nghiên cứu dữ liệu và điều tra, những người đã xem xét các cuộc bầu cử trên khắp đất nước.

Kết quả bầu cử năm 2020 được chứng nhận ở Pennsylvania cho thấy ông Joe Biden đã chiến thắng, nhiều hơn ông Donald Trump 80,555 phiếu bầu. Điều đó có nghĩa là 249,000 lá phiếu được gửi đến các cử tri chưa được xác thực trong năm nay có thể đủ để ảnh hưởng đến kết quả của một cuộc bầu cử.

Nhưng điều quan trọng là phải hiểu rằng “cử tri chưa được xác thực” không có nghĩa các lá phiếu đó là gian lận. Một số cử tri chưa được xác thực có các đơn yêu cầu phiếu bầu có các lỗi chính tả đơn giản — có thể số giấy phép lái xe được viết bằng các số đã hoán vị hoặc tên bị sai chính tả. Khi điều này xảy ra, cử tri phải gửi một bản sao bằng lái xe của họ cho hội đồng bầu cử quận hoặc đến gặp trực tiếp để trình bày đúng thông tin nhận dạng của họ.

Việc xác thực đó phải xảy ra trước khi phiếu bầu của họ được tính.

Thay đổi hướng dẫn

“Một cử tri chưa được xác thực là một điều đáng lo ngại. Cá nhân đó đã gửi đơn ghi danh cử tri chưa hoàn chỉnh hoặc đơn có thông tin không thể xác thực được,” Dân biểu tiểu bang Pennsylvania Frank Ryan nói với The Epoch Times.

“Sở Ngoại giao đã làm chứng tại phiên điều trần của Ủy ban Chính phủ Tiểu bang Hạ viện của chúng tôi hồi tháng Chín rằng sở này nhập các đơn ghi danh cử tri chưa hoàn chỉnh vào hệ thống SURE [Cơ quan Ghi danh Cử tri Thống nhất Toàn tiểu bang] và gắn thẻ chúng là ‘chưa được xác thực — NV’ và sau đó chuyển những mục nhập đó theo lô đến quận thích hợp để xác nhận tính đủ điều kiện hợp pháp.”

“Đạo luật 77 được viết sơ sài cho phép các quận gửi và nhận phiếu bầu qua thư và phiếu bầu khiếm diện từ những người nộp đơn cử tri chưa được xác thực, đồng thời cho phép xác nhận tính đủ điều kiện hợp pháp của những người nộp đơn đó năm ngày sau bầu cử.”

Sở Ngoại giao đã khiến các quận quá tải bằng những người nộp đơn cử tri chưa được xác thực, ông Ryan nói.

“Một số văn phòng bầu cử quận đã giải thích rằng họ ‘sửa chữa’ các đơn ghi danh một cách bất hợp pháp mà không liên hệ với người nộp đơn, ghi đè lên hệ thống, và xác nhận người nộp đơn mà không có được thông tin xác thực theo yêu cầu của pháp luật, hoặc chỉ đơn giản là bỏ qua chỉ định hồ sơ chưa được xác thực.”

Đó là lý do tại sao ông Ryan và các nhà lập pháp khác đã gửi bức thư hôm 25/10 tới Sở Ngoại giao, lưu ý rằng Phó Tổng thư ký tiểu bang Jonathan Marks của Sở Ngoại giao đã mâu thuẫn với chính mình khi làm chứng trước ủy ban.

“Ông Marks đã làm chứng rằng các lá phiếu được gửi đến những người nộp đơn chưa được xác thực. Nhưng chưa đầy hai tuần sau, Sở Ngoại giao đã gửi hướng dẫn thông báo cho các quận rằng việc xác thực đã được thực hiện trước khi gửi phiếu bầu,” bức thư viết.

“Hoặc là các lá phiếu được gửi đến những người nộp đơn chưa được xác thực, hoặc là các lá phiếu không được gửi đến những người nộp đơn chưa được xác thực. Nhưng cả hai tuyên bố thì không đều đúng sự thật. Do thông tin mâu thuẫn này, những người làm công tác bầu cử có lương tâm có thể vô tình chấp nhận và đếm những lá phiếu chưa từng qua xác thực.”

Trong thư, các nhà lập pháp yêu cầu Sở Ngoại giao thông báo cho các quận về yêu cầu để các phiếu NV riêng ra và không xem xét trước, xem xét, hoặc kiểm đếm bất kỳ phiếu nào trong số đó cho đến khi người nộp đơn cung cấp mẫu giấy tờ tùy thân hợp lệ, cũng như hướng dẫn các quận không được “sửa chữa” thông tin nhận dạng không khớp.

Sở Ngoại giao Pennsylvania vẫn chưa phản hồi bức thư này.

Sở Ngoại giao đã không phúc đáp yêu cầu bình luận về việc liệu họ có ý định trả lời bức thư hay đưa ra hướng dẫn mới hay không.

Báo cáo của Verity Vote lưu ý rằng những cử tri đi bầu cử lần đầu tiên có mặt trực tiếp tại các phòng phiếu vào Ngày Bầu Cử phải cung cấp giấy tờ tùy thân thích hợp trước khi được trao lá phiếu. Những người bỏ phiếu qua thư có thể nhận lá phiếu trước. Pennsylvania chỉ yêu cầu ID của cử tri khi ghi danh bỏ phiếu lần đầu tiên và khi yêu cầu một lá phiếu gửi qua thư.


Beth Brelje
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Bà Beth Brelje là một ký giả điều tra đưa tin về chính trị, tòa án, cũng như những tin tức thú vị nhất và đôi khi bị che giấu của khối thịnh vượng chung Pennsylvania. Quý vị có thể gửi các ý tưởng cho bà qua địa chỉ: [email protected]

Thanh Tâm biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn