Pennsylvania: Dân biểu tiểu bang đã qua đời tái đắc cử