Pfizer lên kế hoạch yêu cầu cơ quan quản lý chấp thuận vaccine COVID-19 cho trẻ em vào tháng Mười