PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU: EPA đề xướng các quy tắc nghiêm ngặt về lượng khí thải carbon đối với điện được sản xuất từ than, dầu, khí tự nhiên

Ông Regan: ‘Chúng ta sẽ thấy việc ngừng sử dụng than ở mức độ nào đó’