PHÂN TÍCH: Cuộc tranh biện lần thứ ba của Đảng Cộng Hòa sắp diễn ra nhưng khán giả dường như không quan tâm

Vào ngày 08/11, các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa sẽ một lần nữa cùng nhau đối đầu tại Miami, tuy nhiên chưa có thông tin cụ thể, và trong lúc này lượng khán giả theo dõi đang giảm dần