PHÂN TÍCH: Cựu TT Trump nhận được sự bảo chứng từ các thành viên Quốc hội trong khi ông DeSantis đối mặt với rắc rối tại quê nhà