PHÂN TÍCH: Đại sứ Trung Quốc cho thấy ĐCSTQ rất sợ một ngày nào đó sẽ sụp đổ giống như Liên Xô

Trung Quốc cộng sản đang cố gắng học tập ‘những bài giáo huấn sâu sắc’ từ sự sụp đổ của Liên Xô