Phải chăng nhà điêu khắc Michelangelo đã phá hủy tác phẩm ‘Hạ xác Chúa’ của mình?