Phải chăng những điều tử tế đã hoàn toàn biến mất?