Phần Lan và Thụy Điển chính thức nộp đơn đăng ký gia nhập NATO