TT Biden ký dự luật ủng hộ tư cách quan sát viên của Đài Loan tại Đại hội đồng Y tế Thế giới