Hoa Kỳ: Phần lớn bệnh nhân COVID-19 ở New Jersey nhập viện không phải do COVID