Phản lực cơ F-35 của Hoa Kỳ chặn chiến đấu cơ Nga gần Alaska, 2 lần trong 2 ngày