Phán quyết của Colorado khởi động phong trào gấp rút loại bỏ cựu TT Trump khỏi cuộc bầu cử ở các tiểu bang xanh

Phong trào do Đảng Dân Chủ dẫn đầu đang cố gắng loại bỏ cựu Tổng thống Donald Trump khỏi các cuộc bầu cử sơ bộ trên khắp Hoa Kỳ đã bắt đầu bùng nổ trong tuần này.