Tòa phúc thẩm: Cựu TT Trump không được miễn trừ khỏi các vụ kiện ngày 06/01