Phân tích bài diễn văn chiến thắng của Thống đốc California Newsom