PHÂN TÍCH: Cách tiếp cận cứng rắn của ĐCSTQ đã đẩy nhanh tốc độ rút vốn đầu tư ngoại quốc khỏi Trung Quốc

Dòng vốn rút ra đạt mức kỷ lục sau các cuộc đột kích và luật chống gián điệp mở rộng