PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU: Các nhà lập pháp Texas suy xét việc tạo tiền kỹ thuật số dựa trên kim ngân để tiện dụng

Một số nhà lập pháp và chuyên gia nói rằng có những lý do để không tin tưởng vào một loại đồng dollar kỹ thuật số liên bang