PHÂN TÍCH: Cuộc binh biến của Wagner ảnh hưởng thế nào đến xung đột Nga-Ukraine?

Lãnh đạo tập đoàn Wagner bác bỏ những khẳng định của phương Tây rằng cuộc binh biến phơi bày sự yếu kém của quân đội Nga