PHÂN TÍCH: Điều gì xảy ra với các chủ doanh nghiệp nhỏ từ chối đóng cửa trong thời gian phong tỏa của Anh quốc

Các chủ doanh nghiệp cho biết thật ‘hoàn toàn điên rồ’ khi nhận được yêu cầu đóng cửa tiệm của họ, đặc biệt là khi các tập đoàn được phép tiếp tục mở cửa trong thời gian diễn ra dịch COVID.