Tài liệu cho thấy FDA, CDC che giấu dữ liệu về số ca nhiễm COVID tăng đột ngột ở những người đã chích ngừa