PHÂN TÍCH: Khi cuộc khủng hoảng địa ốc ở Trung Quốc ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, thì tình hình đang tệ đến mức nào?