Nhân dân tệ mất giá là một kết quả không mong đợi của nỗ lực đưa nhân dân tệ thành đồng tiền toàn cầu của Bắc Kinh