Ngành điện ảnh Trung Quốc phục hồi chậm chạp sau đại dịch COVID

Các nhà sản xuất phim ở Trung Quốc và Hồng Kông bị đối xử bất công, chịu sự kiểm duyệt, và bị thắt chặt tài chính