PHÂN TÍCH: Liệu cuộc khủng hoảng ngân hàng có làm tăng tính cấp bách để Tổng thống Biden đàm phán về mức trần nợ?