PHÂN TÍCH: Các giáo sư Stanford lo sợ một nửa số ngân hàng Hoa Kỳ sắp mất khả năng thanh toán, ông Navarro quy cho ‘lạm phát của ông Biden’