PHÂN TÍCH: Liệu Zimbabwe sẽ mở đường cho tiền kỹ thuật số được bảo đảm bằng vàng?