Phân tích: Ông Putin vội đến Bắc Kinh để cầu viện, Trung-Nga có sự khác biệt lớn về lợi ích