Việc Trung-Nga tăng cường ngoại giao là mối đe dọa cho nền dân chủ thế giới