PHÂN TÍCH: Quang năng là một thảm họa sinh thái tái tạo đang gia tăng và sắp xảy ra