Úc: Các tấm quang năng bốc cháy, 2,500 người được sơ tán khỏi Trung tâm thể thao dưới nước Sydney