CNBC cải tổ sau khi xướng ngôn viên cáo buộc Giám đốc điều hành NBC quấy rối