PHÂN TÍCH: Tiết lộ lớn nhất từ Báo cáo Durham

Cuối cùng Biện lý Đặc biệt Durham cũng giải thích tại sao Tổng Thanh tra Horowitz đã sai khi tuyên bố rằng FBI có lý do chính đáng để điều tra ông Trump