Pháp chứng kiến dịch cúm gia cầm bùng phát do virus lây lan trở lại ở Âu Châu