Pháp: Biểu tình phản đối giấy thông hành vaccine tiếp tục vào cuối tuần thứ sáu liên tiếp