Pháp có chịu trách nhiệm trong vụ hủy bỏ hợp đồng tàu ngầm hay không?