Thủ lĩnh một nhóm phản đối chế độ quân chủ bị bắt trước lễ đăng quang của Vua Charles