Phi cơ gặp nhiễu loạn nguy hiểm như thế nào? Có nên lo lắng hay không?